×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (55)

การยืนยันขอกู้ กรอ. 2-2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กรอ.
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

การยืนยันขอกู้ กยศ. 2-2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ.
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Read more...

เตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า สมัครเข้าร่วมโครงการหลักการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าในในการสอบ กพ.

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558

สนใจสมัครได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 032-708615 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2558

**************ไม่เสียค่าใช้จ่าย**************

Read more...

โครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้สอบเข้าทำงานและประกอบอาชีพได้
ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าที่สนใจ เข้าร่วมการพัฒนาตนเองในครั้งนี้
สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

Read more...

ขยายเวลาแก้ไขเอกสาร กยศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลาแก้ไขเอกสารคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย (ผู้ที่เคยทำสัญญาในระบบ e-Studentloan กับ
มหาวิทยาลัยแล้ว) (รอบที่ 4)

Read more...

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย (Reprofiling Thai Higher Education)

มองประเทศไทยในอนาคต วางธรรมาภิบาลและระบบจัดการในมหาวิทยาลัย

Read more...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2558
-----------------------------------
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามท้ายประกาศฉบับนี้ โดยโรงเรียนได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready