Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อนักศึกษา กยศ. ที่ดำเนินการกู้ยืมไม่ถูกต้อง ในภาคการศึกษา 2/2558

รายชื่อนักศึกษา กยศ. ที่ดำเนินการกู้ยืมไม่ถูกต้อง ในภาคการศึกษา 2/2558

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready