Menu
RSS
A+ A A-

(สอบคัดเลือกทั่วไป)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบสอบคัดเลือกทั่วไป

18 มีนาคม, 2562

(สอบคัดเลือกทั่วไป)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา...

รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ PBRU Exit Exam System

15 มีนาคม, 2562

รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ …

รายชื่อผู้สมัครและห้องสอบพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  สำหรับการสอ...

การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online

11 มีนาคม, 2562

การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam...

(สอบคัดเลือกทั่วไป)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบข้อเขียน)เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

05 มีนาคม, 2562

(สอบคัดเลือกทั่วไป)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบข้อเขียน)เข้าศึกษาต่อร…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบข...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ Exit Exam System

01 มีนาคม, 2562

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ Exit Exam…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาค...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready