Menu
RSS

A+ A A-
เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

18 เมษายน, 2567

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านร…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบวิชาพื้นฐาน คร...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

10 เมษายน, 2567

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ปร...

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ ครูเพชรราชภัฏ 3

10 เมษายน, 2567

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ ครูเพชรราชภัฏ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

05 เมษายน, 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดั…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมร...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ  โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (ประจำเดือนมีนาคม 2567)

05 เมษายน, 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงกา…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใ...


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready