Menu
RSS

 

A+ A A-
รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (บัณฑิตอาสา)

25 พฤษภาคม, 2563

รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (บัณฑิตอาสา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2

17 พฤษภาคม, 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา...

ลงทะเบียน 3/2562 สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 3

14 พฤษภาคม, 2563

ลงทะเบียน 3/2562 สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และก...

ลงทะเบียน 3/2562 สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2

14 พฤษภาคม, 2563

ลงทะเบียน 3/2562 สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และก...

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 1)

09 พฤษภาคม, 2563

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐา...

เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การจัดการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนแบบปกติ

การจบการศึกษา

การพ้นสภาพการศึกษา

การลาพักการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready