Menu
RSS
A+ A A-

การลงโทษนักศึกษาที่โพสต์ข้อความบนอินเตอร์เน็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การลงโทษนักศึกษาที่โพสต์ข้อความบนอินเตอร์เน็ตอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย
เสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออื่น ๆ

Last modified onวันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2559 04:29
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready