Menu
A+ A A-
รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา (89)

ประกาศรับสมัคร รอบ 3 คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

Read more...

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

 

 

 

 

Read more...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2560

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://register2.pbru.ac.th/admis/index.jsp

 

 

Read more...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

ประกาศเรียกตัวสำรองสายครูโควตาเรียนดี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready