×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (64)

ใบอนุญาต ออกไม่ทัน สมัครได้

ใบอนุญาต ออกไม่ทัน สมัครได้ 

 

29 มีนาคม 2560

เรียน ศธจ./ผอ.สพท.ทุกท่าน

          ขอแจ้งมติ กคศ.ที่ประชุมในวันนี้เวลา10:30น. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสอบครูผู้ช่วย ดังนี้

         1. การนับหน่วยกิต กรณีชื่อวิชาเอกไม่ตรงกัน ให้นับ30หน่วยกิต(คงเดิม) แต่ไม่ต้องพิจารณาว่าต้องได้เกรดCในวิชาที่มานับหน่วยกิต (มติใหม่)

         2. การใช้เอกสารรับรองในการประกอบวิชาชีพ ที่คุรุสภาเคยออกให้4ใบ  

            - เดิม แจ้งว่าใช้ได้ 3ใบ

           - แนวปฏิบัติเพิ่มเติม ใช้ได้ทั้ง4ใบ 

          3.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ และอยู่ระหว่างที่มหาวิทยาลัยขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ  ให้ใช้หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนที่สามารถPrint out จากเว็บฯคุรุสภาแทนได้ และให้รับรองสำเนาถูกต้อง    

              คุรุสภาจะออกหลักฐานใบรับรองตัวจริงให้ภายในวันที่4 เม.ย.60 ก่อนเที่ยงคืน  ดังนั้นกศจ.อาจอำนวยความสะดวกให้สมัครก่อนกรณีที่ยังไม่มีหลักฐานใดๆ แล้วจึงให้ส่งเอกสารมาภายหลัง แต่ทั้งนี้เอกสารทุกรายการต้องออกไม่หลังวันที่4 เม.ย.60 

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ../ บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการกพฐ.

Read more...

การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ.
และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3/2559

Read more...

การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ.
และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

เลื่อนกำหนดการเปิดเทอม 2/2559 (ภาคนอกเวลา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งการเลื่อนกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

 

Read more...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready