Menu
RSS
A+ A A-

โครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้สอบเข้าทำงานและประกอบอาชีพได้
ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าที่สนใจ เข้าร่วมการพัฒนาตนเองในครั้งนี้
สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

Last modified onวันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2558 11:37

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready