Menu
RSS
A+ A A-

เปลี่ยนแปลงการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิชาพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิชาที่สอบ
กำหนดการสอบเดิม
กำหนดการสอบใหม่
วิชาคณิตศาสตร์
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันพุธ, 07 ตุลาคม 2563 09:01
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready