Menu
A+ A A-

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2559 Featured

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ครั้งที่ 6/2559

รอบที่ 1 (22-26 พฤษภาคม 2560)
-ภาษาอังกฤษ 
-คอมพิวเตอร์ 
-คณิตศาสตร์ อบรมห้อง 432
-ภาษาไทย 

รอบที่ 2 (29 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
-ภาษาอังกฤษ 
-คอมพิวเตอร์ 
-คณิตศาสตร์ อบรมห้อง 432
-ภาษาไทย 

Last modified onวันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560 02:01
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready