Menu
A+ A A-

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 Featured

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 รอข้อมูลจากสาขา/สอบถามข้อมูลที่สาขาวิชา
- วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1 รอข้อมูลจากสาขา/สอบถามข้อมูลที่สาขาวิชา
- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 คลิกที่นี่
- วิชาภาษาไทย รอบที่ 1 อบรมห้อง 2323(ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี)

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2559 05:40
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready