Menu
RSS
A+ A A-

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ
ตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2566

--------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 บัดนี้กำหนดการรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขยายเวลารับสมัครออกไปตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ http://reg.pbru.ac.th คลิกที่นี่

Last modified onวันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 08:20

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready