×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 572

Menu
A+ A A-
ตารางเรียน/ตารางสอบ

ตารางเรียน/ตารางสอบ (9)

แจ้งเลื่อนกำหนดการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการ
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี พ.ศ. 2561 นั้น  ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับวันจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560  เพื่อให้วันจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแจ้งกำหนดวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบแทนวันดังกล่าว
กำหนดวันการเรียนการสอนและการสอบแทน ดังนี้ 

Read more...

แจ้งเลื่อนกำหนดการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดวันซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 - 5 และ 7 มีนาคม 2561 นั้น ซึ่งในวันซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแจ้ง
กำหนดวันการเรียนการสอนและการสอบแทน ดังนี้ 

Read more...

ใบยืนยันและสำรวจผู้สอน ปีการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559

ใบยืนยันและสำรวจผู้สอน ปีการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559

ปีการศึกษาที่ 1/2559  

ปีการศึกษาที่ 2/2559  

Read more...

เลื่อนวันสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready