Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและการลงทะเบียน นักศึกษา กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ.
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 รอบที่ 2

การยืนยันขอกู้ กยศ. 2-2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ.
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ลงทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2559

 

สนใจสมัครได้ที่ http://register1.pbru.ac.th/admission/index.jsp

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา 

ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา 

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready