Menu
RSS
A+ A A-

(รับตรงอิสระ รอบ 2)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 2(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

-----------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ 2 ไปแล้วนั้น  มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบรับตรงอิสระ 2 เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม บัดนี้ ได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ มาชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลา ในเอกสารแนบหมายเลข 2

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันอังคาร, 15 มกราคม 2562 02:52
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready