Menu
A+ A A-

งานทะเบียน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส ชื่อ :  นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส
Name :  Miss Siripen Penjamras
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-493300 ต่อ 1141
งานที่รับบริการ :  งานตรวจสอบเกรด
 งานประมวลผล
 งานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 งานบริการเคาท์เตอร์
คู่มือการปฏิบัติงาน :  -

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready