Menu
RSS
A+ A A-
รายการไฟล์ทั้งหมด
Information
วันที่สร้าง 2559-06-01
วันที่ปรับปรุง 2559-06-01
เวอร์ชั่น 1
ขนาดไฟล์ 9.37 MB
ระบบปฏิบัติ
จำนวนเข้าชม 9,085
Information
วันที่สร้าง 2560-01-13
วันที่ปรับปรุง 2560-01-13
เวอร์ชั่น
ขนาดไฟล์ 331.26 KB
ระบบปฏิบัติ
จำนวนเข้าชม 2,289
Information
วันที่สร้าง 2560-01-17
วันที่ปรับปรุง 2560-01-31
เวอร์ชั่น
ขนาดไฟล์ 407.48 KB
ระบบปฏิบัติ
จำนวนเข้าชม 2,574
Information
วันที่สร้าง 2560-02-10
วันที่ปรับปรุง 2560-02-10
เวอร์ชั่น
ขนาดไฟล์ 0
ระบบปฏิบัติ
จำนวนเข้าชม 0
Information
วันที่สร้าง 2560-03-06
วันที่ปรับปรุง 2560-03-06
เวอร์ชั่น
ขนาดไฟล์ 301.28 KB
ระบบปฏิบัติ
จำนวนเข้าชม 3,070
Information
วันที่สร้าง 2560-06-27
วันที่ปรับปรุง
เวอร์ชั่น
ขนาดไฟล์ 21.61 KB
ระบบปฏิบัติ
จำนวนเข้าชม 2,484

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready