Menu
A+ A A-

ปฏิทินนักศึกษาทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนทุกประเภท ภาคเรียนที่ 1/2561

25 พฤษภาคม, 2561

ปฏิทินนักศึกษาทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนทุกประเภท ภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ปฏิทินนักศึกษาทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนทุกปร...

ลงทะเบียน 3/2560 ภาคปกติ

20 พฤษภาคม, 2561

ลงทะเบียน 3/2560 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และก...

ขยายเวลาการรับสมัครรอบที่ 3 และรอบที่ 4

17 พฤษภาคม, 2561

ขยายเวลาการรับสมัครรอบที่ 3 และรอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกนักศึกษ...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

15 พฤษภาคม, 2561

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ห้องอบรมวิชาพื้นฐานภาคการศึกษาที่ 2/2560 วิชา/รอบ รอบที่ 1(21-25 พ...

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3

15 พฤษภาคม, 2561

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3

  ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคค...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready