Menu
A+ A A-
การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 3/2559

23 มีนาคม, 2560

การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ. แล…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงท...

ลงทะเบียน 3/2559 ภาคนอกเวลา

20 มีนาคม, 2560

ลงทะเบียน 3/2559 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน แล...

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2

07 มีนาคม, 2560

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3

06 มีนาคม, 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติประ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

23 กุมภาพันธ์, 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์เข้าศึก...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136, 1141
โทรสาร 0-3249-3279