Menu
A+ A A-
กิจกรรมบังคับเด็กทุนอุดหนุนการศึกษา 2560

17 พฤษภาคม, 2560

กิจกรรมบังคับเด็กทุนอุดหนุนการศึกษา 2560

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่อง กิจกรรม(ภาคบังคับ)ของนักศึกษาทุนที...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2559

17 พฤษภาคม, 2560

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2559

ห้องอบรมวิชาพื้นฐานครั้งที่ 6/2559 รอบที่ 1 (22-26 พฤษภาคม 2560)-ภาษาอังกฤษ -...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560

17 พฤษภาคม, 2560

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษ…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนกา...

ลงทะเบียน 3/2559 ภาคปกติ

15 พฤษภาคม, 2560

ลงทะเบียน 3/2559 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน แล...

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

02 พฤษภาคม, 2560

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 25...

รับสมัครนักศึกษา2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136, 1141
โทรสาร 0-3249-3279