Menu
A+ A A-
ประกาศรายชื่อและห้องสอบสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

07 กรกฎาคม, 2560

ประกาศรายชื่อและห้องสอบสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อและห้องสอบสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ตารางแสดงคุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(สำหรับคณะ)

27 มิถุนายน, 2560

ตารางแสดงคุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(สำหรับคณะ)

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี...

ตารางสอน ย้อนหลัง 3 ปี

13 มิถุนายน, 2560

ตารางสอน ย้อนหลัง 3 ปี

1/25572/25571/25582/25581/25592/2559

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2560

07 มิถุนายน, 2560

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน แล...

ลงทะเบียน 1/2560 ภาคนอกเวลา

31 พฤษภาคม, 2560

ลงทะเบียน 1/2560 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน แล...

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111,1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279