Menu
A+ A A-

(โควตาเรียนดี และ Portfolio)รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

22 พฤศจิกายน, 2561

(โควตาเรียนดี และ Portfolio)รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำป...

รับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2561

13 พฤศจิกายน, 2561

รับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชาประ...

ลงทะเบียน 2/2561 ภาคนอกเวลา

09 พฤศจิกายน, 2561

ลงทะเบียน 2/2561 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และก...

(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1(เพิ่มเติม)

08 พฤศจิกายน, 2561

(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดั...

(สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต) กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

25 ตุลาคม, 2561

(สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต) กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ …

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready