Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2558

เตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า สมัครเข้าร่วมโครงการหลักการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าในในการสอบ กพ.

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558

สนใจสมัครได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 032-708615 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2558

**************ไม่เสียค่าใช้จ่าย**************

โครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้สอบเข้าทำงานและประกอบอาชีพได้
ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าที่สนใจ เข้าร่วมการพัฒนาตนเองในครั้งนี้
สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอทุน กรอ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับบายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready