×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-
รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา (193)

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ค.บ.) ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

  • - ประเภทเรียนดี(โควต้า)
  • - ประเภททั่วไป
Read more...

ประกาศผลสอบข้อเขียน สายทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร วท.บ.,ศศ.บ.,รป.บ.,น.บ.,บช.บ.,บธ.บ.,นศ.บ.,วศ.บ.
ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประเภทสอบคัดเลือก
ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

เรียกตัวสำรองลำดับที่ 21-34 รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองลำดับที่ 21-34 รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ
สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อที่แนบ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามห้องสอบ ดังนี้

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2558

 

 

สมัครได้ที่ http://register2.pbru.ac.th/admis/index.jsp

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready