Menu
RSS
A+ A A-

(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1 (เพิมเติม)

--------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561  บัดนี้ได้มีคณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งผลการคัดเลือกเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2561 09:02
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready