Menu
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรอบโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2562

13 กันยายน, 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรอบโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื...

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน ปีการศึกษา 2561

07 กันยายน, 2561

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภา...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

03 กันยายน, 2561

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั...

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

22 สิงหาคม, 2561

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติประ...

ประชุมชี้แจ้งและแสดงความประสงค์นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560

20 สิงหาคม, 2561

ประชุมชี้แจ้งและแสดงความประสงค์นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเ…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประชุมชี้แจ้งและแสดงความประสงค์นักศึกษาผ...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready