Menu
RSS
A+ A A-

ชี้แจงการลงทะเบียน 2/2558

ข้อชี้แจงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการลงทะเบียนและเลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Last modified onวันพุธ, 23 ธันวาคม 2558 03:25
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready