Menu
RSS
A+ A A-

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์

          ขอเชิญชวนบุลคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ทุนสนับสนุนการพัฒนาจิต จำนวน 2000 บาท และได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
    1. เข้ารับการอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
    2. ต้องบันทึการนั่งสมาธิ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65
    3. ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาที่เข้าฝึกอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครสมัครได้ที่ 
แบบฟอร์มการสมัคร

Last modified onวันพฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน 2564 08:44

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready