Menu
RSS
A+ A A-

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา" Featured

รายละเอียดโครงการ

สมัครออนไลน์ คลิ้ก!!!

Last modified onวันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2559 07:53
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready