×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-
ข่าวลงทะเบียน/เปิดภาคเรียน

ข่าวลงทะเบียน/เปิดภาคเรียน (103)

ลงทะเบียน 1/59 ภาคปกติ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

ลงทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Read more...

กำหนดการลงทะเบียน ภาคนอกเวลา 1/2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ 3/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2558

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 3/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2558

Read more...

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more...

ชี้แจงการลงทะเบียน 2/2558

ข้อชี้แจงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการลงทะเบียนและเลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558

Read more...

ลงทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready