Menu
RSS
A+ A A-
สอบ/อบรมวิชาพื้นฐาน

สอบ/อบรมวิชาพื้นฐาน (37)

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน กรณีพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
คู่มือการสมัคร

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2560

(18-22 ธันวาคม 2560)
-ภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้เข้าอบรม
-คอมพิวเตอร์ รายชื่อผู้เข้าอบรม
-คณิตศาสตร์ รายชื่อผู้อบรมแยกตามห้อง
  - ห้องที่ 1 
  - ห้องที่ 2
-ภาษาไทย อบรมห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้องร่มฉัตรบารมี)

สำหรับนักศึกษสายครูที่ออกฝึกสอนอยู่ ไม่สามารถเข้าอบรมได้นั้น สำนักส่งเสริมฯ จะนำรายชื่อไปรวมกับการอบรมครั้งต่อไป

 

Read more...

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2559

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ครั้งที่ 6/2559

รอบที่ 1 (22-26 พฤษภาคม 2560)
-ภาษาอังกฤษ 
-คอมพิวเตอร์ 
-คณิตศาสตร์ อบรมห้อง 432
-ภาษาไทย 

รอบที่ 2 (29 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
-ภาษาอังกฤษ 
-คอมพิวเตอร์ 
-คณิตศาสตร์ อบรมห้อง 432
-ภาษาไทย 

Read more...

รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

สอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน กรณีพิเศษ ปีการศึกษา 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 รอข้อมูลจากสาขา/สอบถามข้อมูลที่สาขาวิชา
- วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1 รอข้อมูลจากสาขา/สอบถามข้อมูลที่สาขาวิชา
- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 คลิกที่นี่
- วิชาภาษาไทย รอบที่ 1 อบรมห้อง 2323(ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี)

 

Read more...

รับสมัครอบรมพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready