Menu
RSS
A+ A A-

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ ชื่อ :  นางสาวมัทนา ไทยสงฆ์
Name :  Miss Matthana Thaisong
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :

 บช.บ.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

E-mail :  -
โทรศัพท์ :  032-708629
งานที่รับบริการ :  งานประสานและการจัดการบัณฑิตศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน :  -

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready