ขอเชิญเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการ "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 11 โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ http://conference.su.ac.th/register

ดาวน์โหลดรายละเอียด