ตำแหน่ง:
นักวิชาการศึกษา
ที่อยู่:
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
76000
โทรศัพท์:
0-3270-8629