×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

การยืนยันขอกู้ กยศ. 2-2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ.
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Read more...

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

*** หลักฐาน/อุปกรณ์ที่ในการใช้เข้าสอบ ***

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ปากกา

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

 

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าสอบให้ตรงเวลา

Read more...

โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2558

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษา “โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู”ปีการศึกษา 1/2558
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สมัครได้ตั้งแต่ 3 -30 มิถุนายน 2558เวลา 09.00-15.00 น.
(ค่าสมัคร 500 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://goo.gl/2MeCAK
หรือ
http://edu.pbru.ac.th/

 

Read more...

เตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า สมัครเข้าร่วมโครงการหลักการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าในในการสอบ กพ.

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558

สนใจสมัครได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 032-708615 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2558

**************ไม่เสียค่าใช้จ่าย**************

Read more...

โครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้สอบเข้าทำงานและประกอบอาชีพได้
ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าที่สนใจ เข้าร่วมการพัฒนาตนเองในครั้งนี้
สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

Read more...

ขยายเวลาแก้ไขเอกสาร กยศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลาแก้ไขเอกสารคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย (ผู้ที่เคยทำสัญญาในระบบ e-Studentloan กับ
มหาวิทยาลัยแล้ว) (รอบที่ 4)

Read more...

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready