×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-
ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษา (30)

ประกาศ การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสร้างทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)

Read more...

กำหนดการเข้าร่วมประชุม ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (นักศึกษาทุนเรียนดีและทุนภัยพิบัติและจิตสาธารณะ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการเข้าร่วมประชุมในภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready