×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-
ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษา (26)

รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

Read more...

ส่งใบลงทะเบียนนักศึกษาทุน 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาทุน ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2558
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

Read more...

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2558
เพิ่มเติม 

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ส่งใบลงทะเบียนนักศึกษาทุน 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาทุน ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอทุน กรอ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับบายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

กำหนดการส่งสมุดทุน 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการส่งสมุดปฏิบัติงานของนักศึกษาทุน ภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready