×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-
ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษา (30)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนเรียนดี,ทุนชายแดนใต้) ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ทุนเรียนดี) และ
ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร(ผู้ประสพภัยพิบัติ และมีจิตสาธารณะ)

Read more...

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

เลื่อนการสัมภาษณ์จากวันที่ 21 ก.ย. 59  เป็นวันที่ 28 ก.ย.2559 

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2559

ประกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเทิดพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2558 กรณีพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประจำปีการศึกษา 2558 (เป็นกรณีพิเศษ)

Read more...

รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

Read more...

ส่งใบลงทะเบียนนักศึกษาทุน 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาทุน ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2558
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

Read more...

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2558
เพิ่มเติม 

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready