Menu
RSS
A+ A A-

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอทุน กรอ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับบายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558

Last modified onวันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 08:26
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready