Logo

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก

สอบถามเรื่องทั่วไป
032 - 708607

หน่วยงานทะเบียน/หน่วยประมวลผล/
หน่วยเอกสารและหนังสือรับรอง
032 - 893001

หน่วยรับสมัครนักศึกษา
032 - 893002

หน่วยงานสารบรรณและธุรการ
032 - 893003

หน่วยพัสดุ
032 - 893004 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.