Logo

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก

สอบถามเรื่องทั่วไป
032 - 708607

งานแผนการเรียน
032 - 893001

งานรับสมัครนักศึกษา
032 - 893002

งานธุรการ
032 - 893003

งานขอสำเร็จการศึกษา/ใบรับรอง
032 - 893004 

โทรสาร
032 - 708654

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.