Menu
RSS
A+ A A-

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม ชื่อ :  ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
Name :  
ตำแหน่ง :  รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา :

 

E-mail :   
โทรศัพท์ :  032-708614

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready