×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

Read more...

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

Read more...

เรียกตัวสำรอง สายครู ประเภทสอบคัดเลือก ปี 2558 (รอบ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก แพทย์แผนไทย รอบที่ 2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

รับสมัครภาคนอกเวลา (โรงเรียนประจวบวิทยาลัย) ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาศูนย์ประสานงานจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการร่วมกับคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือก หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตร 4 ปี วท.บ. ศศ.บ. รป.บ. น.บ. บช.บ. บธ.บ. นศ.บ. วศ.บ.
ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ค.บ.) ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

  • - ประเภทเรียนดี(โควต้า)
  • - ประเภททั่วไป
Read more...

ประกาศผลสอบข้อเขียน สายทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตร วท.บ.,ศศ.บ.,รป.บ.,น.บ.,บช.บ.,บธ.บ.,นศ.บ.,วศ.บ.
ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready