×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศรับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา
ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกาศเรียกนักศึกษา (สำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศเรียกนักศึกษา (สำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2559 
 
นักศึกษา (สำรอง) ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 
ให้ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์และเข้ารายงานตัวนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12:00 น. 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 
ให้เข้ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 12:00 น. 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read more...

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา สายทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภทกลุ่ม ก. เกรดเฉลีย 2.50 ขึ้นไป และประเภท ข.ความรู้ความสามารถพิเศษ

Read more...

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทโควตา)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทโควตา)
ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สายครุศาสตร์ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready