×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

กำหนดการอบรมพื้นฐาน 1/2558 (กรณีพิเศษ) สำหรับนักศึกษาสาย ค.บ.

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง กำหนดการอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)
สำหรับนักศึกษาสายการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครสอบพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครสอบพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

1. ภาษาไทย

2. ภาษาอังกฤษ

3. คณิตศาสตร์

4. คอมพิวเตอร์

Read more...

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

*** หลักฐาน/อุปกรณ์ที่ในการใช้เข้าสอบ ***

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ปากกา

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

 

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าสอบให้ตรงเวลา

Read more...

โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2558

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษา “โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู”ปีการศึกษา 1/2558
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สมัครได้ตั้งแต่ 3 -30 มิถุนายน 2558เวลา 09.00-15.00 น.
(ค่าสมัคร 500 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://goo.gl/2MeCAK
หรือ
http://edu.pbru.ac.th/

 

Read more...

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

Read more...

รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราภชัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

---------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันที่ตรงกับการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติในช่วงเวลา 8.30 - 12.30 น. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวและจัดทำประกาศกำหนดการใหม่ ดังนี้

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมข้าราชการและบุคลากร งดการเรียนการสอน
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 12.30 - 16.30 น. ชดเชยตารางเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดตามประกาศแนบนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready