Menu
RSS
A+ A A-

แจ้งกำหนดวันหยุด วันสอนชดเชย และวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดวันหยุด วันสอนชดเชย และวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

สอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน กรณีพิเศษ ปีการศึกษา 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 รอข้อมูลจากสาขา/สอบถามข้อมูลที่สาขาวิชา
- วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1 รอข้อมูลจากสาขา/สอบถามข้อมูลที่สาขาวิชา
- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 คลิกที่นี่
- วิชาภาษาไทย รอบที่ 1 อบรมห้อง 2323(ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี)

 

Read more...

รับสมัครอบรมพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน กรณีพิเศษ(ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน กรณีพิเศษ(ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2/2558

- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 อบรมห้อง 2343
- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 2 อบรมห้อง 2343

- วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1 คลิกที่นี่
- วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2 ปิดการอบรม(เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม)

- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ปิดการอบรม(เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม)
- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ปิดการอบรม(เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม)

- วิชาภาษาไทย รอบที่ 1 อบรมห้อง 2352
- วิชาภาษาไทย รอบที่ 2 อบรมห้อง 2352

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ห้องอบรมวิชาพื้นฐานครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 (รอข้อมูลจากสาขา สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ หลังใหม่)
- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 2 (รอข้อมูลจากสาขา สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ หลังใหม่)

วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1
วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2

- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 (รอข้อมูลจากสาขา สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 (รอข้อมูลจากสาขา สามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วิชาภาษาไทย รอบที่ 1
วิชาภาษาไทย รอบที่ 2

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready