กระดานถามตอบ
ยินดีตอนรับ
รายละเอียด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยินดีต้อนรับ
ชื่อผู้ตั้ง : สำนักส่งเสริมฯ
อีเมล์ : acad@pbru.ac.th
วันที่ตั้งคำถาม: 11-11-2014 04:11:41
ชื่อผู้ตอบ: อีเมล์: วันที่ตอบ:
เพิ่มคำตอบ
รายละเอียดคำตอบ :
ชื่อผู้ตอบ :
อีเมล์ :
  =
สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ