หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มารับปริญญาบัตรด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และเริ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมในการรับปริญญาบัตร ล่าช้า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน