ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 55)

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3(รหัส 55)

 

  • ห้องสอบ
  • คู่มือสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

 

 
ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

 
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

  • ประกาศ

 

 
สำหรับนักศึกษา 57 ที่ยังไม่ได้ส่งวุฒิการศึกษา

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งวุฒิกรศึกษาที่มีวันสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้นักศึกษานำมาส่งภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ

 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

 
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน(เพิ่มเติม)  ปีการศึกษา 2557

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 37