ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

ตารางเรียนและรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน เทอม 3/2556

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน เทอม 3/2556 

ภาคปกติ

  • แยกตามชั้นเรียน
  • แยกตามรายวิชา

 

ภาคนอกเวลา

  • แยกตามชั้นเรียน
  • แยกตามรายวิชา

 

 
ประกาศ การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ 3/2556 (ภาคนอกเวลา)

ประกาศ การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ 3/2556  (ภาคนอกเวลา)

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สายครุศาสตร์ รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สายครุศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น.

 
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 
รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2557

 
การให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศีกษา 2557

การให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศีกษา 2557

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 37