ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

รายชื่อและรหัสเข้ารายงานตัวชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา สาขาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบ 2)

รายชื่อและรหัสเข้ารายงานตัวชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา สาขาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบ 2)

 
ประกาศ การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 54)

ประกาศ การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 54)

 
กำหนดส่งสมุดปฏิบัติงานของนักศึกษาทุน 2/2556

กำหนดส่งสมุดปฏิบัติงานของนักศึกษาทุน 2/2556

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 รอบ 2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 รอบ 2

 
เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาใหม่(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 สาขา(เพิ่มเติม)

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

 
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 37