ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

ขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2557

ขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 
รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี‏ รอบที่ 2

 
รับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

 
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2557

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 (สำหรับนักศึกษารหัส 54,55 ที่ไม่ใช่สาย ค.บ.)

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 (สำหรับนักศึกษารหัส 54,55 ที่ไม่ใช่สาย ค.บ.)

  • ตารางเรียน
  • รายวิชาที่เปิด
  • ตารางสอนอาจารย์
หมายเหตุ : นักศึกษาปี 54,55 (ยกเว้นสายครู) ห้ามลงทะเบียนเรียนร่วมกับกลุ่มพิเศษ เนื่องจากกลุ่มพิเศษเปิดไว้ให้สำหรับนักศึกษาตกค้าง/เก็บรายวิชา(เรียน 2 เดือน แต่นักศึกษาปี 54,55 (ยกเว้นสายครู) จำเป็นต้องเรียน 4 เดือนเต็ม หากมีข้อสงสัย ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 37