ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศีกษา 2557

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

 
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภาคปกติ สาขาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภาคปกติ สาขาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

 
อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557

 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 37