ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

ตารางสอบนักศึกษาอาเซียน(รหัส 56) ภาคเรียนที่ 2/2556

ตารางสอบนักศึกษารหัส 56 เทอม 2/56 

 

  • แยกตามชั้นเรียน
  • แยกตามรายวิชา

การเปลี่ยนแปลงห้องสอบของนักศึกษา!!!

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

 
การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 แบบฟอร์ม 

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

 
ขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2557

ขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2557

 
อัพเดทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศีกษา 2557

อัพเดทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศีกษา 2557

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 37