ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 1/2557

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา)  เทอม 1/2557

 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

 
ตารางสอบนักศึกษาภาคนอกเวลา 3/2556

ตารางสอบภาคนอกเวลา เทอม 3/56 

  • แยกตามชั้นเรียน
  • แยกตามรายวิชา
 
แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย และวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2556

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย และวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2556

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2557

 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 37