ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 02:03 น.

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553  PDF  RAR

 
การลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2010 เวลา 07:51 น.

การลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

               ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เป็นต้นไป  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายให้นักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วยตนเอง ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อ่านประกาศ   (GE1.PDF)

                    หากนักศึกษาคนใดต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  สามารถขอรับเอกสารข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับหมวดศึกษาทั่วไป ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  รายละเอียด  (GE2.PDF

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:15 น.

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา 2552   อ่านได้ที่นี่

  คำสั่งแต่งต่งคณะทำงานจัดทำรายงานกระประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552   อ่านได้ที่นี่

  รายงานกระประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552   อ่านได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2010 เวลา 11:34 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 37 จาก 37