ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมตัวเพื่อทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมตัวเพื่อทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)

 
รายชื่อนักศึกษารหัส 57

ใบรายชื่อนักศึกษารหัส 57

 
รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน 1/2557 ภาคนอกเวลา

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน 1/2557 ภาคนอกเวลา

 • แยกตามชั้นเรียน
 • แยกตามรายวิชา

 

 
รายชื่อนักศึกษาภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักศึกษา ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2557

 
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2557
 1. กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2557
 2. การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
 3. รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับปริญญาบัตร (ปริญญาตรี)

นักศึกษาที่เข้ารับปริญญา (ระดับปริญญาตรี) คือคนที่จบในวันที่

 • 3 เมษายน 2556
 • 26 เมษายน 2556
 • 17 พฤษภาคม 2556
 • 4 มิถุนายน 2556
 • 27 มิถุนายน 2556
 • 15 สิงหาคม 2556
 • 19 กันยายน 2556
 • 2 ธันวาคม 2556
 • 24 มกราคม 2557
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557

**********************************************

4. รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับปริญญาบัตร (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)

นักศึกษาที่เข้ารับปริญญา (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) คือคนที่จบในวันที่

 • 16 มกราคม 2556
 • 13 มีนาคม 2556
 • 10 เมษายน 2556
 • 15 พฤษภาคม 2556
 • 13 มิถุนายน 2556
 • 10 กรกฎาคม 2556
 • 14 สิงหาคม 2556
 • 12 กันยายน 2556
 • 16 ตุลาคม 2556
 • 13 พฤศจิกายน 2556
 • 18 ธันวาคม 2556
 • 15 มกราคม 2557

**********************************************

 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาจำลำดับที่ที่อยู่หน้าตารางด้วย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 37