ภาพมหาวิทยาลัย

No images

หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

โปรแกรมอื่น

ยกเว้นวิชาเรียน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

สมัครอบรมวิชาพื้นฐาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  PDF

แจ้งนักศึกษาภาคปกติ รหัส 57 รับบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาภาคปกติที่เข้าใหม่ ปี 2557 ทุกคน มารับบัตรนักศึกษาและสมุดฝากเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน พร้อมลงลายมือชื่อในสมุดฝากเงินด้วย ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 กันยายน 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2

15 กันยายน 2557

 

  • คณะครุศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะพยาบาลศาสตร์

 

17 กันยายน 2557

 

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

19 กันยายน 2557

 

  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2557

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2557 

 
รายชื่อนักศึกษา(รหัส 56)ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักศึกษา(รหัส 56)ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2557

 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2557

 
รายชื่อนักศึกษารหัส 57 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

รายชื่อนักศึกษารหัส 57 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.

 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 

-ตารางเรียนตารางสอบ

-รายวิชา

-icon ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2557 (1.77 MB 2014-07-09 17:37:48)

- ตารางนักศึกษา

- ตารางห้องเรียน

- ตารางอาจารย์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 37